A title of your choice 

🇬🇧  For reading materials on this education initiative in english, please see below under ‘Related publications’ and ‘Selected teaching materials’.

Introduction – Text in any language

FN’s bærekraftsmål fremhever behovet for bidrag fra alle sektorer i samfunnet for å møte dagens uatskillelige sosiale, miljømessige og helsemessige utfordringer. Skjønnlitteratur og framtidsfortellinger har lenge inspirert til innovative løsninger, mens future’s literacy får en sentral plass i utdanning for bærekraftige framtider på tvers av samfunn.
I en ny førsteårsmodul ved UiT Norges arktiske universitet ble fysioterapistudenter introdusert for folkehelse, sosiale og økologiske determinanter for helse, samt bærekraftsmålene. Ulike sjangre framtidsfortellinger ble introdusert som et kreativt middel for å se for seg nye fremtider for fysioterapeuters bidrag til bærekraftsmålene og planetary health.

Det var to hovedmål for denne introduksjonsmodulen: 1) å hjelpe studentene å få en oversikt over kompleksiteten rundt helse og bærekraft, samt behovet for integrerte løsninger; 2) å hjelpe studentene til å få håp, en følelse av handlefrihet, bli mottagelig for endring og utvikle evnen til å se for seg nye fremtider for helse. Hovedutfordringen var å gjøre studentene i stand til å tenke og skrive på den tiltenkte kreative måten, fordi dette virker diametralt motsatt av det ofte biomedisinske fokuset i helsefaglig praksis og utdanning.

Teoretiske og metodologiske utgangspunkter

I løpet av de siste årene har folkehelsen gjennomgått en videreutvikling gjennom mer fokusert inkludering av sosiale, politiske og økologiske determinanter for helse. Dette gjenspeiler utvikling over hele helsevesenet som planetary health, One Health, Eco Health og bærekraftig helse, som prøver å møte dagens uatskillelige sosiale, miljømessige og helsemessige utfordringer på en integrert, tverrfaglig måte. Å tilpasse seg og bidra til disse nye utfordringene vil kreve betydelig endring på tvers av etablerte helseprofesjoner. I første omgang vil dette kreve både kreativitet og innovasjon for å utvikle nye måter til å bidra til og utover SDG3.

Future’s literacy fokuserer på forståelsen for hvorfor og hvordan vi bruker fremtiden i dagligliv og yrkesliv. Et sentralt aspekt i future’s literacy er å øke kapasiteten til å utforske ønskelige fremtider. Forskjellige sjangre skjønnlitteratur og framtidsfortellinger har en rik tradisjon i nettopp dette. De siste årene sett en fremvekst av sjangere som klimafiksjon, økofiksjon, solarpunk, hopepunk. I denne modulen brukte vi disse som inspirasjon til å fremme studentens kreativitet for bærekraftige fremtider.

Oppbygging av modulen

Modulen ble undervist i en workshop-setting. Presentasjoner ble holdt av universitetsansatte, internasjonale studenter og en ekstern ekspert fra Arctic Monitoring and Assessment Program og direkte kombinert med erfaringsbaserte øvelser for refleksjon om sammenhenger mellom miljø, sosiale determinanter og helse. I løpet av undervisningen utviklet studentene et visuelt online kompleksitetskart (ved å bruke Miro-programvaren) for å integrere og representere deres bredere forståelse av helse. Gjennom presentasjoner i små grupper utviklet de deretter sin kapasitet til å se og forklare hvordan forskjellige sosiale, økonomiske, miljømessige, politiske og helsemessige forhold er relatert til hverandre.

Den nyvunne kompetansen i systemtenkning ble deretter støttet av en heldags workshop med kreativ skriving, en introduksjon til sjanger for fiksjonsskriving og forskjellige praktiske øvelser. I eksamensoppgaven ble studentene bedt om å skrive fremtidsfortellinger der transformative og integrerte løsninger for folkehelse og sosiale og miljømessige problemer ble vektlagt. Historiene ble vurdert ut fra grad av innsikt i hvordan sosiale, miljømessige og helse er knyttet sammen. Studentens visjon om en fremtid der fysioterapeuter bidrar til folkehelsen på en måte som utvider det nåværende faglige fokuset på fysisk funksjon og aktivitet. 

We could insert another image or video here! Audiofiles are good too. 

Noen refleksjoner og veien videre

Det viste seg at skriving av framtidsfortellinger var svært vellykket for flertallet av studentene. Læringsutbytter og vurderingskriterier ble dekket, og eksamensformen genererte kreative og innovative ideer. Fortellingene inkluderte eksempelvis visjoner om transformative former for byliv på og under land og vann, nye oppgaver for helsepersonell som å sørge for tilgjengeligheten av ren luft og grønn infrastruktur, visjoner om helse og omsorg basert på urfolks ledelse, og artenes sameksistens.

Tilbakemeldinger fra studentene viste høy tilfredshet med den visuelle tilnærmingen til systemtenkning, med erfaringslæring og kreativ skriving. De følte seg bemyndiget gjennom oppgaven og gjennom den uttalte oppfordringen til å være kreative og engasjere fantasien sin mot mangfoldige fremtider for bærekraftig helsetjenester.

Et utvalg studenthistorier forberedes nå for publisering i fagtidsskrifter, mens et tverrfaglig fordypningsemne er under planlegging. Her skal studentene utvikle gjennomførbare prosjekter som tar for seg bærekraftige utvikling og helse i Nord-Norge og Arktis. Implementering av begge modulene i annen helseutdanning blir vurdert og kan enkelt modifiseres til andre biogeografiske og disiplinære sammenhenger.

Your name

Your name

PT, EPA Founder

Filip Maric is a physiotherapy lecturer and researcher at UiT The Arctic University of Norway. He is interested in the outer rims of healthcare and physiotherapy, practical philosophy, ethics, #EnviroPT, planetary health and sea kayaking.

A possible co-author

A possible co-author

PT, Education champ

Your content goes here. Edit or remove this text inline or in the module Content settings. You can also style every aspect of this content in the module Design settings and even apply custom CSS to this text in the module Advanced settings.

Relaterte publikasjoner / Related publications

There have been a number of related publications connected to this project in both English and Norwegian.

A collected series of students’ physiopunk stories and an introductory article have first been published in Norwegian in Fysioterapeuten, the Journal of the Norwegian Physiotherapist Association, and then published in English in Moving Earth – The Environmental Physiotherapy Association Blog.

Reference Fysioterapeuten (with link)

Reference Moving Earth (with link)

A full academic article is currently in production (will eventually add submitted manuscript, pre-print and then full publication link):

Maric, F., Nikolaisen, L.J., Bårdsen, Å. (in production). What does science-fiction have to do with the future of Arctic One Health? A case-study of One Health education in the physiotherapy Bachelor programme at UiT The Arctic University of Norway. International Journal of Environmental Research and Public Health (forthcoming special issue). doi:tbc

Utvalg av undervisningsmaterialer / Selected
teaching materials

To facilitate resource sharing and collaboration, you can download two of the presentations used in the teaching of this module in their original format here (Norwegian & English). We can also send you additional materials on request. If you choose to use either of these, be it in their original form or by changing them according to your needs and context, we would highly appreciate if you could provide us with your feedback, questions and ideas for amendments.

Planetary health og bærekraftsmålene (norsk)

Framtidsfortellinger i helsefag – Hvorfor, hva, hvordan? (norsk)

Fictional storytelling in the healthcare professions – Why, what, how? (english)

Planetary health and the SDGs (English)

Ta kontakt / Get in touch

🇳🇴  Vi vil gjerne høre fra deg og fortsette samtalen om vårt Fysiopunk-undervisningsopplegg. Hvis du har noen tilbakemeldinger, spørsmål eller ideer som du ønsker å dele med oss, kan du kontakte Filip Maric (PhD) via e-post eller bruke kommentarsskjemaet nedenfor.

🇬🇧. We would love to hear from you and continue the conversation about our Physiopunk teaching initiative. If you have any feedback, questions or ideas that you would like to share with us, please contact Filip Maric (PhD) via email or use the comment form below.

0 Comments

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *