I en nylig publisert podcast diskuterer Professor Tobba Sudmann folkehelse og bærekraft. Sudmann er fysioterapeut, så bærekraft og fysioterapi bli tatt opp med jevne mellomrom.  Hun er opptatt av sammenhengen mellom hvordan vi lever, hva vi gjør og hvordan vi tenker samtidig på alt levende og på våre omgivelser. FNs begrep Én helse løfter hun frem som en viktig påminnelse på at mennesket må sees i sammenheng med dyr, planter og natur rundt oss. Sosial ulikhet i helse gjelder ikke bare mellom mennesker, det gjelder også mellom mennesker, dyr, fugler og planter.

Sudmann er ridefysioterapeut, og bruker hest i behandling av mennesker. Hesten deltar aktivt i samhandlingen mellom pasient og fysioterapeut, og bidrar til kroppslig omstilling og bedring. Hest for menneskers helse er del av Sudmanns undervisnings-, formidlings- og forskningsportefølje.

Bærekraft er også fullt av dilemmaer, og ett av dem er hvordan dyr, i dette tilfelle hester, representerer ganske store klimautslipp når man ser på hele verdikjeden. Dyr og natur gjør menneskene godt, men hestenæringen bidrar også til press på miljøet der de er. Helse og bærekraft viser oss kompleksiteten og dilemmaene med bærekraftsmålene og Én helse.

I samtalen diskuterer Prof Sudmann også tverrfaglighet, noe hun mener er avgjørende og viser gjennom eksempel hvordan man styrker sitt eget fag gjennom tett samspill med andre sitt fag. Ellers er hun opptatt av fysisk aktivitet som forebygging og behandling, og minner oss på at all aktivitet er bedre enn ingenting, i alle våre hverdagssammenhenger. Hun utfordres også når det gjelder bruk av treningsstudio.

Hør på podcasten her: Sudmann, Tobba T. (2021). Professor Tobba Sudmann innoverer fysioterapi med hest (podcast). 17-målspodden, HVL podcast: Bergen, Norway.

Tobba T Sudmann, PT, PhD

Tobba T Sudmann, PT, PhD

Professor (HVL, Norway)

Tobba Therkildsen Sudmann works at the Department of Health and Function at the Western Norway University of Applied Sciences. She is the academic leader of a doctoral program in health, function and participation. Read more here: https://www.hvl.no/studier/studieprogram/helse-funksjon-og-deltaking/