Gezondheidsvoorlichting en -opvoeding

🇬🇧  For an English version of this entry please follow this link.

Het fysiotherapie programma 

Het fysiotherapie programma aan de Faculteit der Medische Wetenschappen van de Anton de Kom Universiteit van Suriname (AdeKUS) bestaat uit een 3 jarige Bachelor (BSc) en een 2 jarig Master (MSc) Programma.

Na het afronden van de Master opleiding en beëdiging door de directeur van het Ministerie van Volksgezondheid kan de afgestudeerde fysiotherapeut werken in Suriname. De opleiding levert een omnipracticus af die werkzaam kan zijn in de eerste, tweede en derde lijnzorg, maar ook een bijdrage kan leveren aan de preventieve zorg. Na de Master opleiding kunnen zij ook verder met een PhD traject.

Gezondheidsvoorlichting en opvoeding (GVO) in de MSc opleiding

Dit vak wordt verzorgd in het eerste semester van de Masteropleiding Fysiotherapie. De studenten hebben reeds tijdens de driejarige Bachelorsopleiding kennis en vaardigheden opgedaan over het fysiotherapeutisch onderzoek en de behandeling van personen met een aandoening. Binnen deze vakken ligt de focus op de hulpvraag van een individu, de mogelijke risicofactoren die een relatie hebben met de hulpvraag, de behandeling en secundaire preventie.

Tijdens GVO wordt aandacht besteedt aan gezondheidsvoorlichting bij individuen en groepen en leert de student de kernbegrippen, theoretische uitgangspunten en modellen die van belang zijn bij gezondheidsvoorlichting en opvoeding. Naast het opdoen van die kennis leert de student die ook toepassen door middel van het uitwerken van een casus.

Leerdoelen

Aan het eind van dit vak kan de student:

  1. Het belang van GVO binnen de Public Health uitleggen
  2. De kernbegrippen van 4 theorieën/modellen van gedragsverandering uitleggen en toepassen.
  3. De kennis over een model voor planning, uitvoering en evaluatie van GVO activiteiten aantonen.
  4. Wetenschappelijke informatie op het gebied van Physical Activity Messages Framework & Checklist toepassen bij het evalueren van berichten tav fysieke activiteit in Suriname.

Drs. Daniella Eiloof (MSPH)

Docent (Anton de Kom University, Suriname)

Drs. Daniella Eiloof MSPH, verzorgt sinds 2019 het vak Gezondheidsvoorlichting en opvoeding (GVO) binnen de studierichting Fysiotherapie. Door haar kennis en ervaring op het gebied van health promotion krijgen de studenten inzicht en worden zij bewust gemaakt van hun verantwoordelijkheid voor wat betreft de toepassing hiervan in de Surinaamse fysiotherapiepraktijk.

Se-Sergio Baldew (PhD)

Se-Sergio Baldew (PhD)

Physical therapy program director (Anton de Kom University, Suriname)

Dr. Se-Sergio Baldew is fysiotherapeut en richtingscoördinator en werkt samen met Daniella Eiloof om dit vak zodanig in te richten dat “environmental aspects” aan de orde komen.

Voorbeeld studentenposter

Incorporatie van onderwerpen aangaande omgevingsfactoren

Bij leerdoel 2 maakt de student kennis met het socio-ecological model. Dit model behandelt de relaties tussen persoonlijke factoren en omgevingsfactoren waaronder de sociale en fysieke omgeving die van invloed zijn op onder andere het gedrag met betrekking tot fysieke activiteit (McLeroy et al., 1988). Bij de fysieke omgeving wordt aandacht besteedt aan de infrastructuur, de beschikbare faciliteiten en parken die van invloed kunnen zijn op iemand zijn of haar  fysieke activiteit.

Hiermee krijgt de student inzicht in de wijze waarop de omgeving (het wel of niet beschikbaar zijn van parken of groene omgeving, het ontbreken van fietspaden, luchtkwaliteit, wateroverlast) van invloed is op het gedrag van een persoon voor wat betreft fysieke activiteit. Na het Socio-ecological model worden de gedragsverandering theorieën/modellen behandeld.

Vervolgens krijgen de studenten een opdracht: de studenten gaan na welke omgevingsfactoren als barrière en als faciliterende factor worden aangemerkt als het gaat om fysieke activiteit. Met foto’s van hun eigen beweeggedrag maken zij een digitale poster en geven aan welke mogelijke  barrières en faciliterende factoren zij zelf tegenkomen. Deze poster wordt gebruikt bij het bespreken van deze factoren.

Hierna brengen de studenten  de gedragsveranderingstheorieën/modellen  in relatie  met de barrières en faciliterende factoren die zij bij de opdracht hebben geïdentificeerd. De student gaat na op welke wijze die barrières en of faciliterende factoren gebruikt kunnen worden bij het formuleren van een GVO activiteit die zich richt op een individu of groep ter promotie van een gezonde levensstijl waar fysieke activiteit een belangrijk onderdeel van is.

De studenten worden getoetst middels een mondelingtentamen waarbij zij  aan de hand van een casus een GVO activiteit dienen te ontwikkelen en te bespreken waarbij het socio-ecological model ook naar voren komt.

Reflectie

Dit vak laat de studenten kennis opdoen en nadenken over de invloed van  een uitnodigende omgeving op het beweeggedrag van personen. Zij leren hun eigen omgeving te observeren en omgevingsfactoren identificeren die als een barrière of als faciliterende factor gezien kunnen worden.  Door hun verder na te laten denken over hoe die factoren aangepakt kunnen worden of van invloed zijn bij het stimuleren van het beweeggedrag van een persoon of groepen hopen wij de studenten te stimuleren om aandacht te hebben voor omgevingsfactoren.

Voor de toekomst zal gekeken worden naar manieren waarop studenten gestimuleerd kunnen worden  om na te denken over hoe het gedrag van personen/groepen , in het bijzonder hun beweeggedrag, van invloed kan zijn om de omgevingsfactoren en “planetary health”.

Om het delen van bronnen en samenwerking te vergemakkelijken, kunt u hier elementen van presentaties die in het onderwijs van deze module zijn gebruikt in pdf-formaat downloaden. Als u ze wilt gebruiken, in hun oorspronkelijke vorm of door ze aan te passen aan uw behoeften en context, zouden we het zeer op prijs stellen als u ons uw feedback, vragen en ideeën voor wijzigingen zou willen geven.

Maak kontakt / Get in touch

🇸🇷 We horen graag van je en zetten het gesprek over ons Gezondheidsvoorlichting en -opvoeding onderwijs. Als je feedback, vragen of ideeën hebt die je met ons wilt delen, neem dan contact op met Se-Sergio Baldew (PhD) via e-mail of gebruik het onderstaande reactieformulier.

🇬🇧  We would love to hear from you and continue the conversation about our Health promotion teaching initiative. If you have any feedback, questions or ideas that you would like to share with us, please contact Se-Sergio Baldew (PhD) via email or use the comment form below.

0 Comments

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *